Supravieţuirea este un imperativ într-o lume în care formarea şcolară adesea este decalată de necesităţile pieţii muncii şi ale vieţii reale. Demersul de faţă intenţionează să răspundă nevoilor de integrare în piaţa muncii a absolvenţilor de studii liceale, în raport în proiectul dezvoltării socio-profesionale: oportunităţi de acces la slujbe corect remunerate, identitate socio-profesională, dezvoltarea competenţelor sociale de bază şi echiparea cu atitudini pozitive, proactive.

Scopul nostru este să promovăm cultura antreprenorială ca o etapă preliminară şi obligatorie în crearea unor mecanisme funcţionale de producere a bunăstării şi de combatere a sărăciei în rândul tinerilor, în vederea îmbunătăţirii performanţei si a întăririi motivaţiei pentru formarea profesională

Logica proiectului şi obiectivele ce fundamentează proiectul ENTREPRENEURSHIP – Step by step:

  • Urmăresc creşterea bunăstării, combaterea sărăciei şi excluderii sociale;
  • Implică tinerii cetăţeni, indiferent de trecutul sau de experienţele de viaţă, de pregătirea sau de statutul lor;
  • Dezvoltă solidaritatea şi promovează toleranţa între indivizi în vederea consolidării coeziunii sociale în Uniunea Europeană şi a întăririi relaţiilor între membrii comunităţii locale;
  • Contribuie la dezvoltarea calităţii sistemelor de susţinere a activităţilor de tineret, prin cooptarea autorităţilor publice şi serviciilor specializate ca ingrediente obligatorii pentru reuşită.

Motivaţiile noastre individuale gravitează în jurul misiunii profund sociale, a preocupării constante şi interesului sporit pentru transformarea bunelor idei în şi mai bune rezultate. Obiectivele propuse, ancorarea în realitate şi finalitatea iniţiativei noastre intersectează convingerea că împreună putem identifica şi produce soluţii autentice pentru nevoi profunde pentru comunităţi, pentru indivizii ce le compun şi pentru binele lor pe termen lung.